Hjertelig godt nytt elementår!! :D
I dag vender solen, og med dette vil jeg takke for det gagne jordåret som har värt og önske hjertelig velkommen til luftåret som starter i dag!! :D
 
Fram till nyttårsaften befinner vi oss i de nye luftåret, i kombinasjon med 2015s 8-år.
8-tallet representerer blant annet sannhet, styrke, buisness og penger.  I kombinasjon med jordåret, som blant annet står for struktur, det materielle og stabile, så er det ikke så rart at det for mange har hendt en hel del på det ökonomiske plan i året som har värt.
Se blant annet hva som har skjedd i oljebransjen….
 
Vil du lykkes i den nye tiden, så er det å väre sann, ärlig og oppriktig, samt väre i kontakt med ditt eget hjerte av aller störste betydning. 
Å gjöre noe av gjerrighet, gjennom manipulasjon og på bekostning av andre, er ikke veien å gå, i alle fall ikke om du vil lykkes i det lange löp.
Gjennom samarbeid, balanse og det å lytte til din egen sannhet innenifra, kommer du mye mye lengre. Også smaker sucessen også mye bedre om du har lyktes på en ärlig og oppriktig måte gjennom å väre deg selv! 
 
Luften er visionären, den som tenker framover, lösningsorientert og nyskapende, samt opptatt av sannheten, den sannhet som ligger i nuet og framover.
F.eks hva er det som skal til for at vi skal fungere i et samfunn i den nye tiden. Hvordan bör skolene og eldreomsorgen väre oppbygd. Hvordan löser vi klima og flyktningesituasjonen på best mulig måte. Hva er den beste maten for oss mennesker, hvordan bör helsevesenet väre. Etc etc. Mer om luften kan du finne her.
 
Hva gjelder energi og helse, så er det også eksempel på hva som kan bli overgripende tema som kommer opp under et luftår. Her kommer luften for alvor ville komme til bunns med hva som er bra for oss, både hva gjelder ”tradisjonell” medisin og ”alternativ” medisin, mat og kanskje kommer vi også bli enda mer intressert av feng shui!?
 
2016 er et 9 år. 9-tallet står blant annet for humanisme, ideologi og helheten. Healing hörer også til under dette tallet, så kanskje vil vi se en större interesse for energimedisin, naturmedisin og ikke minst healing neste år?
I kombinasjon med luftåret så blir det uansett et utrolig spennende år!!
Men hold i hatten, for blir det for mye tanker og funderinger er det lett at du blåser bort! ;)
Selv kommer jeg i dag, tradisjon tro, å sett meg ned med familien å lage visionsboards, hvor fokuset er hva jeg vil skal skje det kommende året, samt et takkebrev til jordåret som har värt. Der skriver jeg allt jeg er takknemlig for, både på hjemmeplan, i jobben min og i samfunnet generelt!
Med dette önsker jeg deg et riktigt godt luftår!! :D
Skärmklipp 2015-10-13 11.50.29
Share Button